Preskočiť na obsah

PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie:

Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov.

Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie správneho EDUID školy.

EDUID školy (9 miestne číslo začínajúce 1) je jedinečný identifikátor v rámci RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ)

Nastavenia/Zmena údajov školy.

I. Prihlasovanie škôl do súťaží

 1. každá škola má svoje jedinenčné prihlasovacie meno a heslo; pokiaľ ho nemá, zistí ho u krajského administrátora (OÚ) – viď Kontakt;
 2. školy sa prostredníctvom Portálu prihlásia v stanovenom termíne do súťaží zverejnených na IPŠŠ – Nové súťaže;
 3. prihlásené školy sa sa automaticky zobrazia medzi prihlásenými účastníkmi – Naše súťaže;
 4. ak sa chce škola zo súťaže odhlásiť, musí o to požiadať krajského administrátora (OÚ);
 5. portál je administrovaný cez program Activeweb;
 6. administrátor alebo organizátor kola sa do Actvewebu prihlási pod svojím menom a heslom na adrese www.sutaze.skolskysport.sk/activeweb;
 7. krajský administrátor môže pridať školu do súťaže aj po stanovenom termíne;
 8. krajský administrátor vylúči zo súťaží tie subjekty, ktoré tam nepatria (Activeweb – záložka Schválení účastníci súťaže, resp. Účastníci kola);

II. ZOZNAM ŽIAKOV

 1. Ovládací panel – vľavo v menu kliknite na Zoznam žiakov, ďalej na Pridať z RIS. Z ponuky RIS si vytvorte svoj pracovný zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú športových súťaží tak, aby sa vám pri pridávaní žiakov na súpisky zbytočne nezobrazovali všetci žiaci školy.
 2. Viac je uvedené v Aktualitách https://www.sutaze.skolskysport.sk/stranka/zmeny-na-ovladacom-paneli-2020/
 3. Rovnako ako školy, aj osoby (žiaci a učitelia) majú svoje jedineční EDUID (9 miestne číslo začínajúce 3) v rámci RIS.
 4. Ak je žiak v evidencii niektorej školy, nemôže si ho iná škola pridať do zoznamu, ale musí požiadať školu, ktorej sa to týka, aby žiaka zo svojej evidencie vyradila – systém ponúkne automaticky generovaný e-mail – Žiadosť o vyradenie z evidencie, ktorý sa odšle na adresu školy, kde je žiak evidovaný.Zoznamy žiakov sú aktualizovaná na základe zoznamov RIS v októbri nového školského roka.
 5. každá škola je povinná vyradiť z evidencie všetkých žiakov, ktorí ju už nenavštevujú – v Zozname študentov na pravej strane od mena žiaka treba kliknúť na Vyradiť a potom potvrdiť (ok)
 6. UPOZORNENIE!  Nedajte sa pomýliť. Meno vyradené žiaka sa ešte nejaký čas v zozname zobrazuje. Ak by ste ale zadali jeho meno do vyhľadávania, v zozname žiakov už ho nenájdete;

III. SÚPISKY 

 1. krajský administrátor (OÚ alebo subjekt zodpovedný za súťaž) je zodpovedný za nastavenie organizátora kola;
 2. organizátor kola je zodpovedný za nastavenie dátumu konania kola a vloženie propozícií pre dané kolo;
 3. školy môžu pridať súpisky na jednotlivé kolá (len v súťažiach, do ktorých je škola prihlásená) až keď organizátor určí dátum konania kola (v deň konania už škola nemôže súpisku upraviť);
 4. v okamihu, keď organizátor stanoví dátum konania kola, systém generuje automatickú správu (mail) všetkým účastníkom, že si môžu upraviť súpisku pre dané kolo;
 5. Ovládací panel – Prebiehajúce kolá – pri každom kole, ktoré má stanovený dátum konania, sa zobrazuje možnosť pridať alebo upraviť súpisku (po uplynutí termínu možno súpisku len zobraziť);
 6. súpisku možno upravovať a meniť až do dátumu konania kola (v deň konania už nie);
 7. súpisky je možné kedykoľvek zobraziť a vytlačiť (pdf), pdf formát súpisky spĺňa všetky potrebné náležitosti (stačí vytlačiť a podpísať);
 8. portál zobrazí plný dátum narodenia športovcov len keď je škola prihlásená pod svojím menom a heslom, inak ponúkne systém iba rok narodenia;
 9. Upraviť nastavenia – treba vyplniť meno trénera (musí byť pred tým vložené do zoznamu učiteľov) a je možné vyplniť aj meno štatutára (v prípade, že sa meno štatutára nevyplní, ostane na súpiske text „podpis a pečiatka školy“);
 10. organizátor/administrátor okresného kola označí postupujúcu školu a systém ju automaticky presunie do vyššieho/krajského kola;
 11. keď organizátor krajského kola stanoví dátum konania, objaví sa škole možnosť upraviť súpisku do krajského kola;
 12. do okresného kola je možné prihlásiť aj viac družstiev z jednej školy (pokiaľ to organizačné podmienky dovoľujú a organizátor súhlasí – napr. v cezpoľnom behu);
 13. vytvorením viacerých súpisiek sa podporuje filozofia zapojenia čo najväčšieho počtu žiakov do školských športových súťaží;
 14. ďalšie družstvo možno vytvoriť v prípade, ak už je vytvorené prvé družstvo;
 15. ďalšie družstvo má už prívlastok „B“ ,resp. „C“ a toto označenie sa pri názve družstva zobrazuje (do vyššieho kola už postupuje len jedno družstvo – pravidlo postupových súťaží);

 IV. PRIHLÁSENIE SA ZA ORGANIZÁTORA KOLA 

 1. organizátorom kola môže byť účastník (škola) alebo iný subjekt (napr. Cvč);
 2. krajský administrátor označí organizátora spomedzi účastníkov alebo môže pridať iného organizátora, ktorý nefiguruje medzi priamymi účastníkmi;
 3. ak sa chce za organizátora prihlásiť iný subjekt, ktorý nie je priamym účastníkom kola, musí o to požiadať krajského administrátora;

 V. STROM SÚŤAŽÍ (kolá) 

 1. systém automaticky generuje strom súťaží (celoslovenskú štruktúru kôl) pri vyhlásení novej súťaže;
 2. krajský administrátor, nemusí vytvárať jednotlivé kolá, resp. môže vytvárať predkolá alebo medzikolá (napr. regionálne); dôležité je v každom kole nastaviť jeho nadradené kolo;
 3. systém automaticky zaradí prihlásenú školu do príslušného kola podľa sídla (okresu);
 4. možnosť vytvoriť nové kolo ostáva pre prípady, keď je potrebné vytvoriť predkolá (rozšírenie stromu v rámci obvodu alebo v rámci kraja);
 5. kolo sa aktivuje tým, keď sa do súťaže prihlási škola z príslušného obvodu (inak sa nezobrazuje);
 6. školy môžu pridávať alebo upravovať súpisky na jednotlivé kolá od momentu, keď krajský administrátor alebo organizátor stanoví termín konania kola;
 7. súpisky možno upravovať len do uvedeného dátumu.
Facebook
Email
Print