Preskočiť na obsah

Rezort školstva chce viac pohybu na školách

Pavol Smutný z kancelárie štátneho tajomníka pre šport poznamenal, že pohybová gramotnosť detí neustále klesá.

Bratislava 17. septembra (TASR) – Popularizácia pohybu na školách, zvýšenie pohybovej gramotnosti aj atraktívne športové vyžitie. To je cieľom novej koncepcie školského športu z dielne štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu Ivana Husára. Vychádza z princípov aktívnej školy, teda návodu, ako vytvoriť žiakom čo najväčší priestor na zapojenie pohybu do každodennej rutiny.

„Prichádzame preto s novým konceptom, ako čeliť hlavným problémom súčasnej doby. Tým je narastajúca obezita a pokles pohybovej gramotností detí, žiakov a mládeže,“ povedal Husár. Školský šport je informačná, komunikačná a projektová platforma, ktorá bude popularizovať pohybové aktivity na školách pod novou značkou.  

Pavol Smutný z kancelárie štátneho tajomníka pre šport poznamenal, že pohybová gramotnosť detí neustále klesá. „Žiaci trávia v škole značnú časť svojho života. Väčšinu z toho ale presedia v školskej lavici. Až pre tretinu je telesná výchova pohybovou aktivitou,“ priblížil. Podstatou je vytvárať dostatočné množstvo pohybových aktivít pre žiakov pred, počas a po skončení vyučovacieho procesu. Patrí sem napríklad aktívny transport či aktívne prestávky. Ďalej vytváranie proaktívneho prostredia, športové kurzy a krúžky, testovanie žiakov a športové súťaže. Centrom činností takejto aktívnej školy bude naďalej telesná a športová výchova. Smutný poznamenal, že cieľom tohto projektu je priniesť viac pohybu na školy, vytvoriť lásku a vzťah k pohybu či aktívne využívanie voľného času.

V oblasti jej skvalitnenia pripravilo ministerstvo pilotný projekt „športových modulov“. Ide o súbor pohybových programov poskytovaných športovými poskytovateľmi na hodinách telesnej výchovy, z ktorých si telocvikár vyberie také, ktoré obohatia hodinu a motivujú žiakov inovatívnym spôsobom. Po absolvovaní programu (modulu) ministerstvo preplatí poskytovateľovi jeho prácu podľa počtu poskytnutých hodín. „Školský šport je jednou z oblastí, na ktorú sa bude zameriavať aj Národné športové centrum (NŠC). Veľmi pozitívne vnímam školský šport, nie len preto, že zvýšime pohybovú aktivitu detí, ale objavíme aj nové športové talenty, ktoré sa stanú ďalším vzorom mladých v nasledujúcich generáciách,“ priblížil projekt riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška. 

Dušan Hamar z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského V Bratislave povedal, že na telesnej výchove ide najmä o to, aby sa u detí vypestoval vzťah k športu na celý život. V rámci telesnej výchovy sa treba podľa jeho slov zamerať na to, aby pohybové aktivity boli zaujímavé a pestré.  

Prvé zmeny sa uskutočnili aj v systéme školských športových súťaží. Na rozdiel od minulosti ich rezort školstva vyhlási na celoštátnej úrovni len v siedmich športoch. Budú to futbal, florbal, volejbal, basketbal, plávanie, atletika a vybíjaná. Okresné úrady v sídle kraja však budú mať možnosť, aby vo svojom kraji vyhlásili súťaže v športoch podľa záujmu žiakov. Takto vyhlásené športové súťaže sa ukončia krajským kolom. 

Facebook
Email
Print