Preskočiť na obsah

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 2022/23

Na stránke MŠVVaŠ SR bol zverejnený kalendár školských športových súťaží kategórie A. ako aj organizačné poriadky týchto súťaží. https://www.minedu.sk/skolsky-sport/

Súťaže sú rozdelené do troch kategóríí:

👉A. Kategória (SUPERfinálové)
Postupové a otvorené súťaže v športoch, ktoré vrcholia na SUPERfinále 2023 (školské majstrovstvá Slovenska). Na úrovni okresov a krajov sú zabezpečené RÚŠS; na úrovni SUPERfinále príslušným národným športovým zväzom.

👉B. Kategória (Krajské)
Sú postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ, ktoré končia na krajskej úrovni. Výber konkrétnych športov a súťaží je v kompetencii RÚŠS podľa záujmov a možností daného kraja. Každý kraj si môže určiť max. 3 súťaže, po ich schválení dňa 15.9.2022 budú zverejnené.

👉C. Kategória (Partnerské)
Súťaže nie sú vyhlásené MŠVVaŠ, zodpovednosť za organizáciu a financovanie súťaží preberá partner súťaže (športové zväzy, VÚC, mestá, školy, CVČ, občianske združenia …), ktorý požiada o zaradenie do systému školských športových súťaží prostredníctvom žiadosti zverejnenej na portáli školského športu. V prípade, že súťaž organizuje národný športový zväz, odporúčame riaditeľom škôl, aby na takúto súťaž uvoľňovali žiakov svojej školy.

OTVORENÉ Majstrovstvá Slovenska 2022

ŠTRBArace 2022 – 5.10.2022 https://sutaze.skolskysport.sk/…/strbarace-prekazkovy…/

DOLEŽITÉ LINKY
ℹ️ Informácie k súťažiam nájdete na https://skolskysport.sk/skolske-sportove-sutaze/
ℹ️ Prihlasovanie do súťaží je spustené https://sutaze.skolskysport.sk/
ℹ️ Kontakty na regionálne úrady školskej správy: https://skolskysport.sk/…/koordinatori-pre-okresy-a-kraje/

Facebook
Email
Print