Preskočiť na obsah

Aktívna škola
– viac pohybu na školách

Aktívna škola je škola, ktorá vytvára dostatočné množstvo príležitostí a podmienok na to, aby žiaci trávili pohybom viac času. Je to súbor pohybových aktivít, ktoré sa dejú na škole alebo v súvislosti so školou.

Čo tvorí aktívnu školu

Kto tvorí aktívnu školu

Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že školy sú v tom samé, aktívna škola je ekosystém vzťahov a každý z nás môže prispieť k tomu, aby školy boli aktívnejšie. Aktívnu školu tvorí aktívny:

Prečo viac pohybu na školách:

Podľa odporúčaní WHO deti a mládež by mala tráviť čas pohybom min. 60 minút denne. Pričom tento pohyb by mal byť strednej a vyššej intenzity. Aktívna škola môže výrazne dopomôcť k naplneniu tejto minimálnej požiadavky, od ktorej sa stále viac detí a mládeže vzďaľuje.