Preskočiť na obsah

Hip-Hop

Hip-Hop vstúpil prvý krát do hodín telesnej výchovy v školskom roku 2021/2022 prostredníctvom úspešného projektu MODULY. Najobľúbenejší modul pod vedením Laciho Strikea prináša spojenie hudby a tanca s hlavným mottom: “aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.“

Po úspešnom pilotnom ročníku je sú pre tento školský rok pripravené nielen moduly, ale aj tanečné súťaže pre 1. a 2. stupeň ZŠ. Postupujúcich tanečníkov na SUPERfinále 2023 v Šamoríne si vyberie osobne Laci Strike so svojím tímom. Možnosť postupu pre 2. stupeň bude aj cez hlasovanie na Facebooku Laciho Strikea.

1. Školské športové súťaže

Hip Hop Dance Battle 1vs1 

  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ

2. Moduly (1. stupeň ZŠ)

„Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorí absolvovali školenie s Lacim Strikeom – autorom týchto tanečných osnov. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby. Prinášame spojenie hudby a tanca a cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.“