Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží
(regionálne úrady školskej správy)

RÚŠS B. Bystrica
Gabriela Zajková
RÚŠS Prešov
Miloš Jakubík
RÚŠS Bratislava
Zuzana Rončáková
RÚŠS Trenčín
Tibor Bélik
RÚŠS Nitra
Marta Mladá
RÚŠS Žilina
Anna Trauerová

Koordinátori súťaží po športoch

Atletika
Iveta Putalová
Futbal
Vladimír Lupták
Basketbal SŠ
Jana Valušková
Futsal
Marek Kováčik
Bedminton
Juraj Knapp
Malý futbal
Dominik Jakubkovič
Florbal
Miroslav Kunštek
MiniBasketbal
František Kubala
OLOV
Milan Špánik
Vybíjaná
Alena Hlôšková
Plávanie + vodné pólo
Róbert Košťál
Stolný tenis
Zuzana Perháčová
Volejbal
Jozef Mihalco

Národné športové centrum

Hlavná koordinátorka ŠkŠ
Zuzana Tomašeková
Vedúca oddelenia vzdelávania
Božena Gerhátová
Odborná pracovníčka
Jana Valušková
Odborná pracovníčka
Alena Hlôšková
Marketingová manažérka
Martina Zelenáková
Užívateľská podpora portálu
Boris Čechvala
Užívateľská podpora portálu
Peter Melek

Správa portálu:

Národné športové centrum
Dom Športu
Junácka 6
831 04 Bratislava

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".