Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží
(regionálne úrady školskej správy)

Koordinátori súťaží po športoch

Futbal
Vladimír Lupták
Atletika
Iveta Putalová
Florbal
Miroslav Kunštek
Vybíjaná
Alena Hlôšková
Volejbal
Josef Mihalco
Basketbal SŠ
Jana Valušková
MiniBasketbal
František Kubala
Futsal
Marek Kováčik
Plávanie + vodné pólo
Róbert Košťál
Malý futbal
Dominik Jakubkovič
OLOV
Milan Špánik
Bedminton
Juraj Knapp
Stolný tenis
Zuzana Perháčová

Národné športové centrum

Hlavná koordinátorka ŠkŠ
Zuzana Tomašeková
Vedúca oddelenia vzdelávania
Božena Gerhátová
Marketingová manažérka
Miriam Puhová
Užívateľská podpora portálu
Boris Čechvala
Odborná pracovníčka
Jana Valušková
Odborná pracovníčka
Alena Hlôšková

Správa portálu:

Národné športové centrum
Športová hala Mladosť
Trnavská 39
831 04 Bratislava

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".