Preskočiť na obsah

Školské športové súťaže

A – kategória – SUPERfinálová séria

Postupové a otvorené súťaže v top športoch, ktoré vrcholia na SUPERfinále 2023 (školské majstrovstvá Slovenska). Na úrovni okresov a krajov sú zabezpečené RÚŠS; na úrovni SUPERfinále príslušným národným športovým zväzom. Pre školský rok 2022/2023 vyhlásilo MŠVVaŠ

  • postupové súťaže v nasledujúcich športoch:
  • otvorené majstrovstvá Slovenska:

B – kategória – Krajské súťaže

Sú postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ, ktoré končia na krajskej úrovni. Výber konkrétnych športov a súťaží je v kompetencii RÚŠS podľa záujmov a možností daného kraja.

C – kategória – Partnerské súťaže

Súťaže nie sú vyhlásené MŠVVaŠ, zodpovednosť za organizáciu a financovanie súťaží preberá partner súťaže (športové zväzy, VÚC, mestá, školy, CVČ, občianske združenia …), ktorý požiada o zaradenie do systému školských športových súťaží prostredníctvom žiadosti a na záportálu školského športu.