Preskočiť na obsah

Chcem byť organizátor

Záujemca si vyberie kolo, o ktoré má záujem a prihlási sa na portáli Školského športu prostredníctvom formulára, ktorý prislúcha k danému kolu.

RÚŠS rozhoduje o pridelení kola konkrétnemu záujemcovi. Platí podmienka, že škola má prednosť v organizovaní pred CVČ.

Organizátor musí mať vopred schválený rozpočet na kolo od RÚŠS.

Organizátor zverejní na portáli výsledky kola a označí víťazov.

Organizátor vyúčtuje kolo podľa reálnych nákladov.

Aktuality
Prichádzajúce podujatia