Preskočiť na obsah

Čo zabezpečiť na OK a KK

Súťaže sa zabezpečujú podľa aktuálnej smernice 23/2017 o súťažiach.

Zabezpečenie pred a po súťaži:

1.

prihlásenie sa výberového konania na organizátora

2.

zazmluvnenie organizátora s RÚŠS

3.

schválenie predbežného rozpočtu

4.

rezervácia športoviska

5.

príprava materiálno-technického zabezpečenia

6.

zazmluvnenie rozhodcov

7.

príprava propozícií, časového harmonogramu kola

8.

pozvanie médií

9.

objednanie občerstvenia

10.

príprava diplomov

11.

potvrdenie účasti prihlásených škôl

12.

príprava športoviska

13.

zverejnenie výsledkov na portáli ŠKŠ a označenie víťazov

14.

vyúčtovanie kola

Aktuality
Prichádzajúce podujatia