Preskočiť na obsah

Gymnastika

Cieľom Gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti.

Je prístupná všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam – od predškolského veku až po tzv. zlatý vek (50+). Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii.

Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni (kategória C), súťaže Teamgym či gymnastický štvorboj na základných školách. Sekcia „Gymnastika pre všetkých“ realizuje od roku 2008 projekt „GYM F!T“, do ktorého zapája tisíce detí z celého Slovenska.

Gymnastika zahŕňa viacero športových disciplín:

  • športová gymnastika
  • gymnastika pre všetkých
  • moderná gymnastika
  • trampolíny
  • športový aerobik
  • parkour

Moduly (1. stupeň ZŠ)

V projekte MODULY sa snaží SGF obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami.

Obsah hodín nie je zameraný len na športovú gymnastiku, ale aj na rytmickú a modernú gymnastiku – spojenie pohybu s hudbou, využívanie náčinia, parkúr – atraktívna športová disciplína, ktorá má u mladých veľký boom a je populárny.