Preskočiť na obsah

Gymnastika

Cieľom Gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti.

Je prístupná všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam – od predškolského veku až po tzv. zlatý vek (50+). Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii.

Gymnastika zahŕňa viacero športových disciplín:

  • športová gymnastika
  • gymnastika pre všetkých
  • moderná gymnastika
  • trampolíny
  • športový aerobik
  • parkour

1. Školské športové súťaže

Gymnastický 4-boj ZŠ

  • disciplíny: akrobacia, preskok, hrazda, dievčatá – lavička, chlapci – člnkový beh
  • súťaž určená pre 2.-4. ročník ZŠ

 

Parkúr ZŠ

  • súťaž určená pre 5.-7. ročník ZŠ
  • súťaž s otvorenými MSR, viď propozície

2. Moduly (1. stupeň ZŠ)

V projekte MODULY sa snaží SGF obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami.

Obsah hodín nie je zameraný len na športovú gymnastiku, ale aj na rytmickú a modernú gymnastiku – spojenie pohybu s hudbou, využívanie náčinia, parkúr – atraktívna športová disciplína, ktorá má u mladých veľký boom a je populárny.