Preskočiť na obsah

Stolný tenis

Stolný tenis je dynamická hra, ktorá udržuje hráča v kondícii a forme. Jej výhodou je, že sa dá hrať prakticky bez vekových obmedzení, čo umožňuje si zahrať stolný tenis v každom veku.

Výhody stolného tenisu pre deti sú početné. Má vplyv na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, zlepšuje kondičné a koordinačné schopnosti detí. Pre hráča má obrovské zdravotné výhody, keď umožňuje zlepšiť dýchací a srdcovocievny systém.

Zároveň poskytuje hráčom prežívať silné emócie z hry a je dobrou alternatívou zábavy prostredníctvom pohybu vo voľnom čase. Dá sa vhodne aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách TŠV. Jej výhodou je nenáročné materiálne a priestorové zabezpečenie.

1. Školské športové súťaže

Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ

2. Telesná výchova