Preskočiť na obsah

Volejbal

Cieľom projektu je pritiahnuť čo možno najväčšiu masu detí k volejbalu a prostredníctvom jednoduchých špeciálnych cvičení a loptových hier vyprodukovať u detí trvalé návyky resp. potreby pre pravidelný aktívny pohyb.

Slovenská volejbalová federácia, ktorej jednou z priorít je aj starostlivosť o mládež a popularizáciu volejbalu na Slovensku, pokračuje v úspešnom projekte MINI/MIDIVOLEJBALU na školách (Coolvolley), ktorý je už dlhšie obdobie úspešne aplikovaný vo volejbalovo vyspelých krajinách celého sveta.

1. Školské športové súťaže (národné)

Obľúbená hra žiakov a žiačok na 1. stupni hrá sa systémom 3 na 3.

Nadväzuje na prehadzovanú systémom 3 na 3, hrá sa s mäkkou loptou Mikasa SKV5 a SV3. Pravidlá a veľkosť ihriská sú upravené a prispôsobené pre menšie deti.

Posledný medzistupeň, ktorý musia žiaci zvládnuť, kým prejdú na „veľký“   6-kový volejbal. Hrá sa systémom 4 na 4.

2. Telesná výchova

Slovenská volejbalová federácia si pripravila nielen pre učiteľov, ale aj pre začínajúcich trénerov príručku, ako naučiť začiatočníkov základy volejbalu.

Na stiahnutie:

Volejbal na školách – priručka pre učitelov

VIDEOGALÉRIA
Aktuality