Bedminton

Bedminton je vhodnou alternatívou pre spestrenie  výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách telesnej a športovej výchovy a vo voľnočasových aktivitách detí pre svoju relatívnu nenáročnosť na priestor, materiál, ako aj samotné parametre hry. 

Bedminton je vynikajúci školský šport pre chlapcov i dievčatá všetkých vekových kategórií a schopností. Je to bezpečný, zábavný a nekontaktný šport pre deti.

Viac o športe...

Bedminton

Školský bedminton má za cieľ zapojiť do športovania čo najviac detí, čo sa darí aj vďaka tomu, že ako šport je vhodný pre chlapcov aj pre dievčatá.

Je bezpečný, nekontaktný a je v súlade s učebnými osnovami telesnej výchovy na školách.

Zároveň rozvíja základné športové zručnosti, ako napríklad koordináciu zraku a rúk, techniku hádzania a chytania, stabilitu a rovnováhu, rýchlosť a pohyblivosť, skoky a dopady, ako aj znalosť taktiky a rozhodovania sa.

Školské športové súťaže

Základné školy

  • Bedminton žiakov a žiačok ZŠ

Stredné školy

  • Bedminton žiakov a žiačok SŠ

prihlasovanie do súťaže a viac info TU

 


Telesná výchova

Slovenský zväz bedmintonu pripravil 100-stranový učiteľský manuál Začni s bedmintonom“ Plán lekcií“.

Videá použité v dokumentoch nájdete na Youtube kanáli BWF Shuttle Time.

Učitelia, ktorí absolvujú kurz  nemusia mať predošlé skúsenosti s bedmintonom. Stačí, že vyučujú deti na hodinách telesnej a športovej výchovy. Cviky a aktivity v programe „Začni s bedmintonom“ sú určené pre deti od 5 do 15 rokov.

metodika pre trénerov a učiteľov a viac info TU

Kontakt

Bedminton
Juraj Knapp

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".