Florbal

Florbal víťazí v obľúbenosti medzi športovcami v poslednom predkoronovom školskom roku 2018/2019. Celková zapojenosť prekvapí číslom 13 473 detí ZŠ a 7 730 stredoškolákov/-čok.

Pre ešte väčšie zapojenie detí do florbalu si pripravil Slovenský zväz florbalu (partner Majstrovstiev Slovenska) pre 1. stupeň ZŠ aj nepostupovú súťaž s názvom FLORBAL DETI. Cieľom tohto projektu je získanie všeobecných pohybových a florbalových zručností a neskôr aj prvé zoznámenie sa s florbalom.

K súťaži FLORBAL DETI bolo zvlášť pripravené inštruktážne video s popisom všetkých súťažných disciplín.

Viac o športe...

Florbal

Super Florbal POHÁR 2022 ponúka žiakom a žiačkam možnosť vyskúšať si zážitkovo výkonnostný šport „florbal“, s možnosťou jeho prepojenia na florbalové kluby. 

Okrem postupovej súťaže je pre 1. stupeň ZŠ pripravený Super Florbal DETI. Ide o súťaž zručností formou štafiet a turnaje bez vyhodnotenia výsledkov.

Kontakt

Florbal
Miroslav Kunštek

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".