Silový 5-boj

Silový päťboj patrí do skupiny silových športov, čo vyplýva z jeho názvu. Skladá sa z disciplín, zhyby na hrazde, tlak v ľahu so 60% telesnej hmotnosti (TH), bicepsový zhyb v stoji s EZ tyčou so 40% TH, kľuky na bradlách, drepy s činkou na pleciach s 80% TH. Pre vekovú kategóriu žiakov a žiačok stredných škôl je silový päťboj vhodným prostriedkom na rozvoj silovej vytrvalosti.

Viac o športe...

Silový 5-boj

V silovom 5-boji sa súťaží v týchto disciplínach: 

  • zhyby na hrazde na počet opakovaní
  • tlak v ľahu so 60% telesnej hmotnosti (TH)
  • bicepsový zhyb v stoji s EZ tyčou so 40% TH
  • kľuky na bradlách
  • drepy s činkou na pleciach s 80% TH

Súťažné družstvo tvoria štyria žiaci strednej školy.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".