Silový 5-boj

Silový päťboj patrí do skupiny silových športov, čo vyplýva z jeho názvu. Pre vekovú kategóriu žiakov a žiačok stredných škôl je silový päťboj vhodným prostriedkom na rozvoj silových schopností.

Viac o športe...

Silový 5-boj

Súťažné družstvo tvoria štyria žiaci strednej školy.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".