Stolný tenis

Stolný tenis je dynamická hra, ktorá udržuje hráča v kondícii a forme. Jej výhodou je, že sa dá hrať prakticky bez vekových obmedzení, čo umožňuje si zahrať stolný tenis v každom veku.

Výhody stolného tenisu pre deti sú početné. Má vplyv na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, zlepšuje kondičné a koordinačné schopnosti detí. Pre hráča má obrovské zdravotné výhody, keď umožňuje zlepšiť dýchací a srdcovocievny systém.

Zároveň poskytuje hráčom prežívať silné emócie z hry a je dobrou alternatívou zábavy prostredníctvom pohybu vo voľnom čase. Dá sa vhodne aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách TŠV. Jej výhodou je nenáročné materiálne a priestorové zabezpečenie.

Viac o športe...

Stolný tenis

Rýchla a dynamická hra, ktorá umožňuje hráčovi ukázať svoje fyzické zručnosti aj psychickú odolnosť. Hráč musí mať rýchlu reakčnú schopnosť odohrať svoj úder technicky aj takticky čo najlepšie.

Stolný tenis je priestorovo nenáročný šport s nízkymi nákladmi na materiálne zabezpečenie hráča.

Kontakt

Stolný tenis
Zuzana Perháčová

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".