Vybíjaná

V prostredí ZŠ je vybíjaná dlhodobo zaraďovaná  medzi obľúbené školské športové súťaže a jej popularita neustále rastie. Je to hra, ktorá sa dá hrať na “ulici”. 

Výhodou je, že na telesnej výchove sú zapojení do hry všetci žiaci aj v triedach s väčším počtom žiakov. Trénovať sa dá v exteriéri, interiéri, na vyučovaní, v ŠKD, pred panelákom. Objaviť čaro a pochopiť podstatu tejto kolektívnej športovej hry je jednoduché, lebo spočíva v základných ľudských činnostiach – behať, hádzať, chytať, skákať a podobne. V hre sú vyvážené úlohy hráčov primerane podľa ich výkonnosti. Dynamické fyzické zaťaženie je ideálnym pomerom striedané statickými a taktickými činnosťami. Hravou formou rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Učí deti spolupracovať v kolektíve, myslieť takticky a bojovať za jeden tím.

Vybíjaná je ideálna športová hra na odbúranie strachu z lopty. 

Viac o športe...

Vybíjaná

Vybíjaná je:

  • obľúbená kolektívna hra s vysokým záujmom základných škôl, 
  • nenáročná na priestor a na materiálne vybavenie,
  • výborná prípravná hra pre budúce volejbalistky, hádzanárky alebo basketbalistky.

Vybíjaná je v školskom roku 2021/22 rozdelená na dve časti:

  • národná
  • krajská

Organizáciu Majstrovstiev Slovenska žiačok 5. – 7. ročníka ZŠ si vzalo pod svoje krídla Národné športové centrum a súťaže na regionálnej úrovni pre zmiešané (koedukované) družstvá si zahrajú školy v BB, TN a TT kraji.

Kontakt

Vybíjaná
Alena Hlôšková

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".