Preskočiť na obsah

Udalosti

Rozvoj pohybových schopností žiakov v školskej telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách prostredníctvom rôznych druhov tanca

Banská Bystrica

Prihláška na inovačné vzdelávanie Prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity   Viac info: Termín: jeseň 2022, prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity Miesto: Banská Bystrica Poplatok za vzdelávanie: 110,- €/vzdelávanie Autor vzdelávacieho programu:  PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. Cieľ vzdelávacieho programu: Prehlbovať, rozširovať a inovovať profesijné kompetencie učiteľov TŠV na ZŠ, SŠ a vychovávateľov implementáciou tanečných… Čítať viac »Rozvoj pohybových schopností žiakov v školskej telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách prostredníctvom rôznych druhov tanca

110€

Základy tanca Hip Hop – prostriedok na rozvoj pohybových schopností žiakov

Bratislava

Prihláška na inovačné vzdelávanie prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity   Viac info: Termín: jeseň 2022, prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity Miesto: Bratislava Poplatok za vzdelávanie: 100,- € Autor vzdelávacieho programu: Ladislav Neuschl – (Laci Strike) Cieľ vzdelávacieho programu: Prehlbovať, rozširovať a inovovať profesijné kompetencie učiteľov TŠV  na ZŠ a vychovávateľov implementáciou Hip Hop tanca… Čítať viac »Základy tanca Hip Hop – prostriedok na rozvoj pohybových schopností žiakov

100€

Inovatívne využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

Palcmanská Maša

Prihláška na inovačné vzdelávanie prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity   Viac info Termín: jeseň 2022, prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity Miesto: Palcmanská Maša Poplatok za vzdelávanie: 110,- €/vzdelávanie + 55 €/ubytovanie a strava Autor vzdelávacieho programu: Mgr. Slavomír Pačuta, Bc., Ing. Veronika Spišiaková Cieľ vzdelávacieho programu: Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov TŠV na základnej a strednej… Čítať viac »Inovatívne využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

165€