Vzdelávanie

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou Školského športu. V spolupráci so športovými zväzmi a organizáciami pre Vás pripravujeme kvalitné programy formálneho a neformálneho vzdelávania, ktorých cieľom je zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, učiteľov I. stupňa ZŠ ako aj ďalších pedagogických zamestnancov.

Pripravované semináre budeme postupne zverejňovať na stránkach Školského športu a prostredníctvom sociálnych sietí.

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov

Téma: VÝKLAD PRAVIDIEL FLORBALU

Termín vzdelávania: 30.11.2021 (utorok)

Čas: 16:00 – 17:30 h

Forma školenia: bezplatné online vzdelávanie prostredníctvom Google Meet

Organizátor/spoluorganizátor: v spolupráci so Slovenským zväzom florbalu

Školitelia: Mgr. Art. Veronika Vajsáblová, rozhodca II. kvalifikačného stupňa

Ing. Dárius Siheľský, predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

Zameranie školenia: Pravidlá florbalu – výklad pravidiel k najčastejším priestupkom v ŠŠS, možnosti vzdelávania športových odborníkov

Účastníci získajú certifikát na meno o absolvovaní vzdelávania.

Z dôvodu dosiahnutia maximálneho možného počtu prihlásených je prihlasovanie na seminár pozastavené.

 

V prípade otázok kontaktujte:

Jana Valušková, 0908 970 662, jana.valuskova@sportcenter.sk 

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".