Inovačné vzdelávanie

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách
Termín

27. – 29. mája 2022, prihlásenie je možné do 12. 05. 2022

Miesto

Počúvadlianske jazero

Poplatok za vzdelávanie

110,- €/vzdelávanie + 55 €/ubytovanie a strava

Autor vzdelávacieho programu

Mgr. Slavomír Pačuta,

Bc., Ing. Veronika Spišiaková

Cieľ vzdelávacieho programu

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov TŠV na základnej a strednej škole a vychovávateľov zaradením outdoorových aktivít a hier do vyučovacieho procesu v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách pre podporu rozvoja pohybových zručností a schopností u žiakov.

Rozsah vzdelávacieho programu

50 hodín

Cieľová skupina

učiteľ, vychovávateľ

Podkategória pedagogických zamestnancov

učiteľ 1. stupňa ZŠ, učiteľ 2. stupňa ZŠ,  učiteľ SŠ

Kariérový stupeň

samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou

Režim vzdelávania bude upresnený podľa aktuálnej epidemickej situácie v danom týždni.

Oznam o organizovaní inovačného vzdelávania – Inovatívne outdoorové aktivity

Rozvoj pohybových schopností žiakov v školskej telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách prostredníctvom rôznych druhov tanca
Termín

jeseň 2022, prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity

Miesto

Banská Bystrica

Poplatok za vzdelávanie

110,- €/vzdelávanie 

Autor vzdelávacieho programu

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

Cieľ vzdelávacieho programu

Prehlbovať, rozširovať a inovovať profesijné kompetencie učiteľov TŠV na ZŠ, SŠ a vychovávateľov implementáciou tanečných prvkov zameraných na rozvoj pohybových schopností žiakov vo vyučovacom procese v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách.

Rozsah vzdelávacieho programu

50 hodín

Cieľová skupina

učiteľ, vychovávateľ

Podkategória pedagogických zamestnancov

učiteľ 1. stupňa ZŠ, učiteľ 2. stupňa ZŠ,  učiteľ SŠ

Kariérový stupeň

samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou

Základy tanca Hip Hop – prostriedok na rozvoj pohybových schopností žiakov
Termín

jeseň 2022, prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity

Miesto

Bratislava

Poplatok za vzdelávanie

100,- €

Autor vzdelávacieho programu

Ladislav Neuschl – (Laci Strike)

Cieľ vzdelávacieho programu

Prehlbovať, rozširovať a inovovať profesijné kompetencie učiteľov TŠV  na ZŠ a vychovávateľov implementáciou Hip Hop tanca so zameraním na rozvoj pohybových schopností žiakov vo vyučovacom procese v predmete TŠV a vo voľnočasových aktivitách.

Rozsah vzdelávacieho programu

50 hodín

Cieľová skupina

učiteľ, vychovávateľ

Podkategória pedagogických zamestnancov

učiteľ 1. stupňa ZŠ, učiteľ 2. stupňa ZŠ,  učiteľ SŠ

Kariérový stupeň

samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou

Režim vzdelávania bude upresnený podľa aktuálnej epidemickej situácie v danom týždni.

Oznam o organizovaní inovačného vzdelávania – Základy tanca Hip Hop

Inovatívne využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách
Termín

jeseň 2022, prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity

Miesto

Palcmanská Maša

Poplatok za vzdelávanie

110,- €/vzdelávanie + 55 €/ubytovanie a strava

Autor vzdelávacieho programu

Mgr. Slavomír Pačuta,

Bc., Ing. Veronika Spišiaková

Cieľ vzdelávacieho programu

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov TŠV na základnej a strednej škole a vychovávateľov pomocou využitia IKT vo vyučovacom procese predmetu telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách pre rozvoj pohybových schopností a zručností žiakov.

Rozsah vzdelávacieho programu

50 hodín

Cieľová skupina

učiteľ, vychovávateľ

Podkategória pedagogických zamestnancov

učiteľ 1. stupňa ZŠ, učiteľ 2. stupňa ZŠ,  učiteľ SŠ

Kariérový stupeň

samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou

Režim vzdelávania bude upresnený podľa aktuálnej epidemickej situácie v danom týždni.

Oznam o organizovaní inovačného vzdelávania – Inovatívne využitie IKT vo vyučovacom procese a vo voľnočasových aktivitách

Sledujte naše stránky na Facebooku a Instagrame a novinky vám už neutečú.

TIP: okrem seminárov nájdete užitočné informácie aj v livestreamoch NŠC a v športových podcastoch NŠC.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".