Aktívna škola - ZAPOJ SA!

Školský šport zapája všetkých, aby sa znásobila sila školského športu!!!

V dnešnej dobe bez sociálnych sietí, akoby sme ani neboli, a preto je tu priestor aj pre blogerov, vlogerov, influencerov, novinárov, fanúšikov… Každý tento článok bude mať vplyv na šírenie výsledkov vašej školy a propagáciu školského športu.

Táto aktivita predstavuje skvelú príležitosť ako sa môže žiak zapojiť aj iným spôsobom do školského športu a zároveň zlepšiť svoje schopnosti aj v iných oblastiach.

Písanie článkov a dokumentácia v oblasti školských súťaží by mohli byť odrazovým mostíkom k lepším výsledkom aj v iných predmetoch a zároveň pomôžu pri propagácii školy.

Vytvorenie tímu mladých v oblastí médií môže byť zábavný spôsob, ako zabezpečiť, aby mladí mohli interagovať viacerými spôsobmi a zmysluplným spôsobom tak spolupracovať so svojimi rovesníkmi.

Rating aktívnej školy

Každá športovo aktívna škola musí dostať priestor na zviditeľnenie sa. 

V prvom kole získajú titul „aktívnej školy“ všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaží Školského športu ako účastníci alebo ako organizátori súťaže. Škola bude označená nálepkou s logom Školského športu, ktorú si hneď všimnete pri vstupe do školy.

Z komplexného hľadiska na konci školského roka budú vyhlásené TOP základné a stredné školy, ktoré budú spĺňať náročné podmienky komplexného obrazu o Školskom športe. Cieľom je zapojiť školu a žiakov vo viacerých úrovniach:

  • aktívne zapájanie sa a organizovanie športových súťaží
  • škola poskytuje priestor na pohyb aj v rámci aktívnych prestávok
  • škola hľadá spôsoby aktívneho dochádzania do školy
  • zviditeľníme a podporíme školy, ktoré majú počet hodín TŠV nad rámec zákona
  • škola a jej žiaci priamo propagujú Školský šport prostredníctvom článkov alebo videodokrútok

Novinky zo sveta športu

Online výzva pre teba!

Vyzvi svojich spolužiakov, školu, iné školy alebo aj vrcholových športovcov. Vymysli si niečo originálne a pridaj svoj # s výzvou.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".